Via ferata Gornjak je otvorena

• ukupna dužina trase (do Kudelinove tvrđave) 1100 m
• pristup do ferate 5 min
• dužina postavljene sajle 400 m
• visinska razlika 330 m
• postoji XII sekcija ferate, težine B, C, D
• ferata je opremljena čeličnim klinovima i sajlom, bez metalnih gazišta
• oko ferate postoje markirane staze za evakuaciju sa ferate, osim pored IV i XII sekcije. Zbog konfiguracije terena ove staze su prilično strme i u nekim delovima eksponirane
• procenjeno vreme za prelazak sa manjom grupom planinara je 3h
• Ishodna tačka ferate je Kudelinova tvrđava na grebenu Malog Vukana. Odatle je moguć povratak strmijom markiranom stazom ka česmi „4 lule“ (oko 1h hoda), ili grebenom do Malog Vukana (1:30h hoda) i zatim markiranom stazom do česme „4 lule“ (još 1h hoda). Trek preuzmite ovde

Potrebna oprema: šlem, pojas, ferata set
Opasnosti: odron kamena, okliznuće i pad, ujed zmije, udar groma, dehidracija
Tehničke zahtevnosti: bez nogostupa

USLOVI ZA KRETANJE FERATOM –  PAŽNJA:

Feratom mogu da se kreću isključivo psihofizički spremni planinari uz upotrebu sertifikovane opreme ( pojas, šlem, via ferrata set) koju znaju da koriste.
Nije dozvoljeno kretanje feratom neiskusnim penjačima, i maloletnim licima bez pratnje punoletne osobe.
Planinarima koji nisu aktivni alpinisti se preporučuje unajmljivanje  vodiča za via ferrate.
Korišćenje ferate je besplatno, ali je obavezna prijava popunjavanjem obrasca u restoranu preko puta „Kod Rajka“.

MOGUĆNOST IZNAJMLJIVANJA OPREME I UNAJMLJIVANJA VODIČA:

PD GORNJAK, Petrovac na Mlavi
Tel: +381642345518
viaferratagornjak@gmail.com

KORIŠĆENJE FERATE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST!

Staralac ferate:  Planinarsko društvo Gornjak, Petrovac na Mlavi