Osnovna uputstva ucesnicima planinarskih akcija

INFORMISANjE

1. Pre nego što se odlučite da učestvujete u nekom planinarskom izletu, pažljivo pročitajte najavu akcije i informišite se što više o samoj akciji kod organizatora akcije ili vodiča

KONDICIJA

2. Morate biti kondiciono spremni za najavljenu akciju, odn. za 50% veći napor od predviđenog

OPREMA

3. Oprema koju nosite treba da je prilagođena vremenskim uslovima i uslovima terena na kome se akcija izvodi.

4. Dovoljnu količinu hrane i vode, planinarsku obuću.

PONAŠANjE

5. Budite spremni na nepredvidene okolnosti (od iznenadne kiše i promene vremena,  problema u prevozu,  povrede itd.). I razmišljajte kako u takvim situacijama možete biti od koristi.
6. U koloni ne gubite optičku vezu sa učesnikom ispred vas, a ako se to dogodi, morate stati i sačekati najbližeg pomoćnika u grupi koji ima vezu sa vodičem.
7. Budite disciplinovani i ne pravite incidente. Kontrolišite svoje ponašanje, bes, nervozu i svaki problem rešavajte sa organizatorom ili vodičem.
8. Ne odvajajte se od grupe bez javljanja vodiču.
9. Izmirite na vreme svoje finansijske obaveze prema organizatoru da bi organizacija akcije bila bolja što će i vama koristiti.

ZDRAVSTVENO STANjE

10. Ako imate zdravstvene probleme, obavezno ih saopštite organizatoru ili vodiču.
11. Ne konzumirajte alkohol i cigarete za vreme pešacenja.

EKOLOGIJA

12. Ne ostavljajte otpatke u prirodi. Nosite ih sa sobom.