Manastira Gornjak – Veliki Vukana

Nastavljeno je sa uredjivanjem i obeležavanje staze od manastira Gornjak do Velikog Vukana koje je započeto prošle godine. U ranijem periodu se radilo na čišćenju rastinja i granja radi omogućavanja normalnog kretanja. Na pojedinim mestima je sredjvan gazni deo staze na kojima je to bilo potrebno.
Sada je došlo na red da se postave planinarske oznake i usmeravajuće i info table. Staza je obežavana u celoj dužini, srazmerno da staza u gornjem delu ide istim pravcem kuda ide staza od četiri lulu, time su poboljšane oznake i na toj stazi. Na stazi je uredjen i označen lep vidikovac sa koga se pruža prelep pogled na klisuru reke Mlave i put koji vijuga uz njeni tok.
Ova staza je interesanta jer se njom može spojiti manastir Gornjak sa manastirom Svete Trojice u Ždrelu.